Luchtdichte breedplaatvloer met verankerd balkon

Nieuwe bouwmethodieken binnen LEAN bouwen vragen om een andere aanpak. Zoals prefab aangebrachte luchtdichtingen op het houtskeletbouw element. Plaatsing van het HSB-element gebeurt voor plaatsing van de breedplaatvloeren. Op de Pre-Seal dichting is de randbekisting geplaatst en wordt de isokorf gemonteerd voordat de bovenliggende betonvloer wordt gestort. Afmetingen zijn afgestemd op de doorbuiging van de vloer. Dit levert een enorme tijdswinst op en de woning is sneller beschikbaar voor afbouw.

Luchtdichte kanaalplaatvloeren

Door de diverse doorvoeren, uitsparingen en gaten die in de vloeren worden geboord, ontstaan er flinke luchtlekkages. Hierdoor treden er convectiestromen op met symptomen zoals tocht- en comfortklachten. Vloerverwarming en geïsoleerde begane grondvloeren functioneren niet optimaal. Koude vochtige lucht uit de spouw en kruipruimte veroorzaken optrekkend vocht in de wanden met beschimmelde wanden en enorme herstelkosten als gevolg. Door de getoogde vloeren is het ook van belang om de langsnaden en V-naden extra aandacht te geven. Alleen oplegvilt in deze situatie is onvoldoende.

Luchtdichte kanaalplaatvloeren met HSB elementen

Door de vele doorvoeren en gaten in kanaalplaatvloeren treden flinke luchtlekkages op. Het gevolg is dat er convectiestromen ontstaan met de bijbehorende symptomen tocht- en comfortklachten. Aansluitingen van dakelementen hebben met name op kruisingen bij aansluitnaden van de dakvoet en de nok flinke uitdagingen.

Luchtdichte meterkast

Één van de meest voorkomende luchtlekkages bij renovaties is de bestaande meterkast. Van oudsher komen hier alle belangrijke nutsvoorzieningen binnen. Het nadeel van dit detail is dat deze leidingen zelden in hetzelfde patroon gelegd zijn.