Aansluiting woningscheidend

Het bouwbesluit schrijft voor dat luchtlekkage vanuit de kruipruimte naar de woning maximaal 0,2 dm3/s mag zijn. Daarnaast moet de luchtdichtheid van de woning voldoen aan < 0,625 dm3/m2 vloeroppervlak. Optrekkend vocht in de wanden en luchtlekkages bij verdeeldozen, leidingdoorvoeren en trapgaten zorgen voor veel energieverlies. Dit veroorzaakt een lager wooncomfort en schimmel op de muren.