Luchtdichte dakdoorvoeren

Doorvoeren door daken kennen een grote variatie. Door de manier van produceren van daken en schoorstenen zijn deze zelden optimaal afgestemd. Een universele manier van afdichten is gewenst, maar niet altijd mogelijk. Variatie in meervoudige doorvoeren en dakhellingen ligt hieraan ten grondslag. Daarnaast worden er tegenwoordig veelvuldig doorvoeren/mantelbuizen voor de kabels van PV panelen toegepast. Deze dienen óm en ín de mantelbuis te worden afgedicht.