DAMPREMMEND KRUIPLUIK

Het bouwbesluit schrijft voor dat luchtlekkage vanuit de kruipruimte naar de woning maximaal 0,2 dm3/s mag zijn. Door de geventileerde kruipruimte functioneren kruipluiken verre van optimaal. Luchtlekkages bij de aansluiting van het vloerluik in de vloer en slecht functionerende isolatie zorgen voor een koude trek in de entree/woonruimte.