Luchtdichte horizontale montage sandwichpanelen

Bij horizontale montage van sandwichpanelen moet, om luchtlekkage te voorkomen, ter hoogte van de aansluiting van de kopse uiteinden van de panelen met de achterconstructie een luchtdichting worden aangebracht. Daarna moet de onderbreking in de isolatielijn worden hersteld.

Luchtdichte montage binnendoosconstructies op borstwering

Om in de winter de koude buiten te houden en in de zomers de warmte, dienen naden van binnendoosconstructies onderling, en naar de achter constructie luchtdicht uitgevoerd te worden. Deze naden kennen na montage maatafwijkingen als gevolg van binnendoosvorm, geprofileerde achterzijde en onvoldoende aandrukken van de binnendoosconstructies. Slecht functioneren van het isolatiemateriaal is hiervan het gevolg. Aansluitingen naar het bouwkundig kader, naden tussen kalkzandsteen en staalconstructies, doorvoeringen van NUTS voorzieningen en standleidingen dienen luchtdicht uitgevoerd te worden.

Luchtdichte montage vellingblokken in HEA stalen balken

Bij bedrijfshallen geldt dat bij een beoogde haltemperatuur >14°C er voorzieningen voor luchtdicht bouwen opgenomen moeten worden. Vellingblokken van borstweringen worden veelal tussen de stalen balken geplaatst. Deze naad is slecht met Celdex Elastisch pistoolschuim af te dichten, omdat PUR een slechte hechting heeft op staal en harde, gladde oppervlakken. De overgang naar de stalen wand geeft hierbij nog een extra dimensie.