De totaaloplossing voor Luchtdicht Bouwen

Celdex is de gesprekspartner voor luchtdicht bouwen voor de aannemerij, bouwbedrijven en de toeleverende industrie. Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of industriebouw: vanaf de ontwerpfase adviseren we je over een totaaloplossing voor de luchtdichtheid van daken, gevels, vloeren en kozijnen.

Wat maakt onze werkwijze uniek?

Onze adviseurs hebben ruime bouwkundige kennis. Zij denken in een vroeg stadium graag met je mee over constructie, materiaalgebruik en kritische aansluitingen. Onze producten zijn prefab toepasbaar. Je bespaart daarmee tijd en bouwkosten. Tijdens het hele bouwproces adviseren we je over de toepassing en verwerking van onze materialen, zodat de prestaties optimaal zijn. We staan voor onze kwaliteit: op jouw verzoek laten we luchtdichtheid voor oplevering onafhankelijk testen met een thermografische analyse of blowerdoortest.

Het belang van luchtdicht bouwen

De komende jaren blijft de overheid de EPC-norm aanscherpen, energiezuinig bouwen is en blijft dus een noodzaak. Een belangrijk hulpmiddel daarbij: luchtdicht bouwen. Daarmee beperk je het energieverlies door luchtlekken tot wel 30 procent.

Luchtdicht bouwen is het dichten van alle ongewenste kieren en naden in een woning of gebouw om de ongecontroleerde luchtstromen te voorkomen. Dit zorgt voor een strikte scheiding tussen buiten- en binnenlucht, met als gevolg: een prettig leefklimaat en een forse energiebesparing. Bovendien wordt condens in de constructie voorkomen, waterdichtheid gegarandeerd en geluidsisolatie verbeterd.

Strenge eisen luchtdicht bouwen

Volgens het bouwbesluit mag de luchtlekkage van een thermische schil niet meer bedragen dan 200 dm3/s bij 10 Pascal. Bij bedrijfs- en utiliteitsgebouwen geldt dit per 500 m3 gebouwvolume. Steeds vaker wordt door opdrachtgevers de hogere eis gesteld van NEN 3660/3661 met een maximaal luchtverlies van 2,5 dm3/s/m voor kieren en sluitnaden van ramen en deuren en 0,14 dm3/s/m voor overige naden bij een toetsingsdruk tot 650 Pascal. Voor vochtwering in gebouwen gaat het bouwbesluit in de NEN 2690 (art. 26) nog verder. Om te voorkomen dat vochtige lucht uit de kruipruimte het woonklimaat nadelig beïnvloedt is de eis van de luchtdichtheid van de beganegrondvloer 0,02 dm3/s/m2 bij 1 Pascal (= 0,08 dm3/s/m2 bij 10 Pascal).

2020: EPC=0

Naast de eisen aan de energieprestatiecoëfficiënt (EPC), zijn eisen gesteld aan de thermische isolatie en de luchtdoorlatendheid. Belangrijk aandachtspunt in het Bouwbesluit 2012 is dat nieuwbouw altijd geacht wordt energiezuinig te zijn. Er moet dus luchtdicht worden gebouwd. Vanaf 1 januari 2015 geldt een EPC-grenswaarde van 0,4. Naar verwachting zullen vanaf 2020 op basis van de Europese richtlijn Energy Perfomance Building Directive (EPBD) bijna-energieneutrale gebouwen moeten worden gebouwd. In het Nationaal Plan Bijna Energie Neutrale Gebouwen is bepaald dat een volledig energieneutraal gebouw een EPC=0 heeft.

Bekijk hier de video van luchtdicht industriëel bouwen met Celdex Dichtgarant.


Lees meer in onze brochure over het Dichtgarant concept.

Brochure